Cím: 1095 Budapest, Soroksári út. 48–54. Telefon: +36 1 793 2670 E-mail: info@terragro.hu   www.terragro.hu
  • English
  • Română
  • Slovenčina

PUBLIKÁCIÓK

Munkatársaink a Debreceni Egyetem Agrokémiai és Talajtani Intézetével közösen végzett kutatási tevékenységének célja volt, hogy a BioFil Kft. talajbaktérium törzsgyűjteményéből olyan biofilm képző, biopolimer előállító és növényi hormonokat valamint Quorum Sensing (QS) baktérium kommunikációs jelmolekula termelő tulajdonságokkal rendelkező, ugyanakkor abiotikus (só és pH tűrő) stressztűrő baktériumokat válogassanak ki, melyek képesek gyenge tápanyagellátottságú homoktalajon vagy szerkezetét vesztett mészlepedékes csernozjomon a talaj-aggregátum képződést és a biofilm képződést elősegíteni, a meglévő aggregátumok és a talajmorzsa frakciók stabilitását fokozni. Ilyen típusú mikrobiológiai aktivitásnak a homok vagy elporosodott talajok esetében gyakorlati jelentősége is lehet. Az alkalmazott készítmények mindkét talajtípuson pozitívan befolyásolták a talajszerkezetet vízhiányos körülmények között is.

Részletes tartalom ide kattintva érhető el!

A BioFil Kft. és NAIK Agrár-környezettudományi Kutatóintézetének Környezeti és Alkalmazott Mikrobiológiai Osztályán dolgozó kutatók a nagytömegű növényi maradványok kezelésével foglalkoztak. Ezért azok a mikroszervezetek, melyek képesek lebontani a cellulózt, hemicellulózt (pl. xilán), azok kiemelkedő fontossággal bírhatnak. A szármaradványok lebomlása fontos szerepet játszik a talajtermékenység kialakulásában, fenntartásában. A pszeudoglejes barna erdőtalajból izolált celluláz és xilanáz enzimtermelésre képes törzsek nagyobb diverzitást mutattak, mint a réti csernozjomból származók, ugyanakkor több poliszacharidáz enzimtermelő törzs lett izolálva ebből a talajból. Meglepő módon az istállótrágyázás hatására felére csökkent az ebből a szántóföldi talajból szelektíven izolálható enzimtermelő törzsek száma.

Részletes tartalom ide kattintva érhető el.

Korunk meghatározó mezőgazdasági korlátai a vízkészletek szűkössége mellett a szélsőséges hőmérseklet okozta károk. Egy alternatív lehetőség a növények termékenységének javítására a mikrobiális talajoltóanyagok használata. A növényi növekedés serkentő rizobaktériumok (PGPR) által termelt auxin, gibberellin és egyéb fitohormonok indukálják a sejtek megnyúlását, szaporodását, növelik a gyökérfelületet, ami a tápanyagok fokozott felvételét eredményezi, ezáltal növelik a növényi toleranciát abiotikus stressz során. Az elvégzett kísérletek közel 15 olyan baktériumfajt eredményeztek, melyek többféle fitohormon termelésére képesek. Az eredmények alapján ozmotoleráns, savanyú és lúgos közegben is jól szaporodó talajoltóanyag törzs került szelektálásra kutatóink által, mely indol-3-ecetsav termelésével képes elősegíteni a növények túlélési és növekedési esélyeit a leromlott szerkezetű talajokon.

Részletes tartalom ide kattintva érhető el.

Az MTA Agrárkutatási központja és kutatóink közös kutatásokat végeztek kutatást bioszén alkalmazása és talajoltás mellett kukorica kultúrában. Eredményeik alapján megállapították, hogy a bioszén alkalmazásának fő előnye savanyú talajokon annak pH optimalizáló/lúgosító hatásában keresendő. A gyengébb szerkezetű homok talajokon a bioszén és a talajoltás hatása is nagyobb volt, azonban inokulánssal (oltóanyaggal) együtt történt alkalmazása során a PGPR (növény növekedést serkentő) hatás jobban kimutatható volt. A biomassza tömegében mindkét alkalmazott termésnövelő szer hatásosnak bizonyult, együttes alkalmazásuk eredményezte a legnagyobb mértékű változásokat.

Részletes tartalom ide kattintva érhető el!

A BioFil és Saniplant Kft. kutatói 2019-ben nemzetközi mikrobiológiai kongresszuson mutatták be a BIOFIL szója oltóanyag fejlesztéssel kapcsolatos legújabb tudományos eredményeiket.

A munka keretén belül saját izolálású, szóján gümőző törzsek (Rhizobium leguminosarum, Bradyrhizobium japonocum), illetve ezen törzsek mellett segítő funkciót ellátó egyéb talajbaktérium törzsek (Bacillus sp., Pseudomonas sp., Agreia sp., Paenibacillus sp., Exiguobacterium sp., Azospirillum sp., Arthrobacter sp., Kocuria sp.) esetében vizsgálták:

  • a törzsek toleranciáját, melyet néhány gyakorlatban elterjedt csávázó szererrel (Vitavax, Rancona), valamint tarlókezelésre alkalmazható gyomirtó szerrel (Glifosat), illetve rovarölő talajfertőtlenítő szerrel (Force1,5G) szemben mutatnak;
  • a törzsek tápanyag mobilizáló képességét talajásványokból (N, P, Fe).

A kutatási eredményekről további részleteket a címre kattintva találhat!

A kutatás GINOP pályázat keretében EU társfinanszírozással folyt.

A BioFil Kft. szója talajoltóanyag kutatásait a GINOP-2.1.2-8-1-4-16 számú „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” pályázati program támogatja.

A BioFil Kft. kutatói 2019-ben nemzetközi mikrobiológiai kongresszuson mutatták be a BIOFIL szója oltóanyag fejlesztéssel kapcsolatos legújabb tudományos eredményeiket, melyek a Saniplant Kft. és az ELTE Növényszervezettani Tanszék kutatóival együttműködésben készültek.

Különféle pillangós növényeken gümőző (szója, borsó, csicseriborsó), saját izolálású baktériumtörzsek (Bradyrhizobium, Ensifer, MesorhizobiumRhizobium fajokból) növényi növekedésserkentő és abiotikus stressztűrő képességét vizsgálták: a törzsek növényi hormonszerű anyag és sziderofór termelését, valamint só, ozmotikus stressz és pH tűrését írták le.

Részletes tartalom a címre kattintva tölthető le!

A BioFil Kft. szója talajoltóanyag kutatásait a GINOP-2.1.2-8-1-4-16 számú „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” pályázati program támogatja.

Kutató munkatársaink termékeink fejlesztése mellett a tudományos élet aktív résztvevői is. Kutatási eredményeikről rendszeresen beszámolnak hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken. BIOFIL oltóanyaggal oltott és kezeletlen szántóföldi cukorrépa kultúrában vizsgálták a BIOFIL oltótörzsek sorsát a vetéstől a betakarításig. A talaj mikróba közösség DNS-szintű vizsgálatával (molekuláris ujjlenyomat) mutatták ki a BIOFIL oltótörzsek megtelepedését, elszaporodását, nyomon követték a talajoltás hatására bekövetkező kedvező változásokat a mikróba közösség összetételében.

Részletes tartalom a címre kattintva tölthető le!

Kutatóink laboratóriumi körülmények között vizsgálták a Bacillus subtilis baktériumtörzs elnyomó hatását talajban élő és onnan fertőző növénypatogén gombák ellen. Eredményeik szerint a B. subtilis törzs képes volt gátolni, visszaszorítani mindhárom, a szántóföldi termesztés szempontjából fontos kórokozó, a Sclerotinia sclerotiorum, az Alternaria alternata és a Fusarium graminearum növekedését. Az eredmények megmutatták, hogy a talajoltás B. subtilis folyadék oltóanyaggal hatásos alkalmazás lehet a szántóföldi gyakorlatban.

További tartalom a címre kattintva érhető el!

A tudományos igényességgel összefoglalt publikációban kutatóink arról a több éves munkáról számolnak be, amely a BIOFIL talajbaktérium törzsgyűjtemény létrejöttéhez vezetett, és amely a BIOFIL termékek fejlesztésének alapjául szolgál. A törzsgyűjtemény 1500-2000 törzset tartalmaz, a legtöbbjük rendelkezik valamilyen, a növény és a talaj szempontjából hasznos mikrobiológiai tulajdonsággal. Ebből a törzsgyűjteményből került szelektálásra az a 17 törzs is, amely a BIOFIL talaj pH-specifikus oltóanyagokat (Savanyú, Normál, Lúgos) alkotja.

A címre kattintva, bővebben tájékozódhatnak a témával kapcsolatban!

A növényi növekedést serkentő (PGP) hatásokkal rendelkező talajbaktériumokat évtizedek óta alkalmazzák a gyakorlatban jótékony tulajdonságaik miatt. A kutatás célja a BIOFIL törzsgyűjteményből a PGP hatással rendelkező törzsek kiválogatása volt, valamint az általuk termelt hormonok kimutatása, azonosítása. A kutatók az eredmények alapján előre tudják jelezni, hogy a baktériumtörzsek képesek-e a növények növekedésére, fejlődésére pozitívan hatni, ha oltóanyagként alkalmazásra kerülnek.

Az eredményekről bővebben tájékozódhat a címre kattintva!

A jó talajoltóanyag egyik alapvető mutatója, hogy megfelelő élőcsíraszámban, arányban és ideig legyenek benne az egyes baktériumtörzsek. A kutatás célja az volt, hogy az egyes BIOFIL készítményeket alkotó törzseket úgy válogassák össze, hogy azok a gyártástól a kijuttatásig eltelő „tárolási” időszakban tartósan együtt, életképesen meg tudjanak maradni, megfelelően nagy élőcsíraszámmal, az előírt tárolási körülmények között. A poszteren a végeredmény látható: mindegyik törzs megfelelő sejtszámmal jelen van a tenyészetekben akár hat hónapig is.

A részletes tartalom eléréséhez kattintson a címre!

MEGTEKINTENÉ EREDMÉNYEINKET SZEMÉLYESEN?

Regisztráljon táblaszéli találkozónkra és elvisszük egy Önhöz közeli partnerünkhöz!

Ország Csaba

területi képviselő
Jász-Nagykun-Szolnok, Békés

Telefon: 06 (30) 180-5888
E-mail: info@terragro.hu