Cím: 1095 Budapest, Soroksári út. 48–54. Telefon: +36 1 793 2670 E-mail: info@terragro.hu   www.terragro.hu
 • English
 • Română
 • Slovenčina

MI AZ AÖP?

A 2023-as évtől új támogatási forma került meghirdetésre a KAP (Közös AgrárPolitika) keretében, amelynek célja az AKG-hoz hasonlóan a környezet- és klímatudatos mezőgazdaság fejlesztése. A program teljes neve Agro-ökológiai Program (AÖP), a zöldítéshez és az AKG-hoz hasonlóan, önkéntes vállalásokon alapuló program.

Jelen összefoglalónkban az AÖP azon részleteit emeljük ki, amelyek segítségével a Termelők részt tudnak venni a programban, a Terragro Kft. több éve bizonyító termékportfóliója és növénykultúránkénti technológiái segítségével, könnyedén teljesíteni tudják a támogatási feltételeket. Tanácsadóink az ország minden területén készséggel állnak a Termelők rendelkezésére további kérdések esetén!

BIOFIL TERMÉKEK, AMELYEKKEL A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS TELJESÍTHETŐ:

Hogyan kell jelentkezni a támogatási formára?

Az egységes kérelem benyújtásakor kell a termelőknek nyilatkozni, hogy részt kívánnak venni a programban, a zöldítéshez hasonlóan.

Mit kell teljesíteni a támogatás igénybevételéhez?

A támogatási program keretében az előírt jó gyakorlatokból/technológiai elemekből kell 2 pont értékben teljesíteni! A programban való részvétel semmilyen egyéb programban való részvételt nem korlátoz, ugyanakkor a teljesítéshez a jó gyakorlatok/vállalások között nem lehetnek átfedések. Azaz, ugyanazzal a vállalással nem teljesíthető egyszerre több program!

 • A gazdálkodási napló vezetése és elektronikus beküldése.
 • A mezőgazdasági üzemen belül minden hasznosítási mód esetében szükséges teljesíteni a 2 pont értékű jó gyakorlatot a támogatás sikeres teljesítéséhez! Tehát, aki szántón és ültetvényben is gazdálkodik egy vállalkozáson belül, annak mindkét hasznosítási mód esetében teljesítenie kell a legalább 2 pont értékű jó gyakorlatot!
 • Amennyiben az üzem szántóterületeinek, illetve nem Natura 2000 gyepterületeinek nagysága nem éri el az 5 ha-t, ültetvény esetében pedig az 1 ha-t, adott hasznosítási módra nem kötelező előírást vállalni, az érintett területre azonban kifizetés nem jár; csak abban az esetben, ha ezekre a küszöbérték alatti területekre mégis választ előírást a gazdálkodó. A NATURA 2000 területekre vonatkozó egyéb szabályozások (pl.: természetvédelmi szerv szerhasználati engedélye) a programban is érvényesek!

 

Részleges teljesítés lehetséges a 2024-es évben is: Legfeljebb egy földhasználati kategóriában megengedett a vállalások teljesítésének hiánya! Ennek a támogatási összeg csökkentése az eredménye!

  • A gazdaság teljes területének legalább 70 %-án teljesített gyakorlat/gyakorlatok: 50 %-os kifizetés.
  • A gazdaság teljes területének legalább 50 %-án teljesített gyakorlat/gyakorlatok: 30 %-os kifizetés.
  • A gazdaság teljes területének több, mint 50 %-án nem teljesített gyakorlat/gyakorlatok: NINCS KIFIZETÉS.

Az AÖP programban választható jó gyakorlatok, hasznosítási módok szerint, amelyek könnyedén teljesíthetőek a Terragro Kft. segítségével:

SZÁNTÓ

 1. A szántóterületek legalább 50 %-án mikrobiológiai készítmények alkalmazása vetés előtt, illetve vetéssel egy menetben kijuttatva és a talajba dolgozva, vagy szármaradványokra kijuttatva, majd azokat a talajba keverve. 2 pont, a támogatási feltételek azonnali teljesítése!
 2. A szántóterületek legalább 50 %-án növénykondicionáló alkalmazása. 1 pont, a program teljesítéséhez további jó gyakorlat választása szükséges!

ÜLTETVÉNY

 1. Az ültetvényterület legalább 50 %-án mikrobiológiai készítmények alkalmazása talajoltásként, illetve állománykezelésként. 2 pont, a támogatási feltételek azonnali teljesítése!
 2. Az ültetvényterület legalább 50 %-án talajkondicionáló vagy növénykondicionáló készítmények alkalmazása. 1 pont, a program teljesítéséhez további jó gyakorlat választása szükséges!

Miért tegyek
vállalásokat?

Elsősorban a talajélet, a talajok állapotának megőrzéséért, fejlesztéséért, másodsorban, mert: az AÖP a hazai évi közvetlen támogatási keret 15%-a! Ennek megfelelően a kifizetés ugyanabból a támogatási keretből származik, amelyekből az alaptámogatást, a termeléshez kötött támogatásokat, vagy éppen a fiatal gazdák területalapú többlettámogatását finanszírozzák. Következésképpen, aki nem lép be az AÖP-be, lemond a közvetlen támogatások egy részéről!

Mekkora összeg volt a 2023-as évi támogatás hektáronként?

A támogatás mértéke minden évben eltérő, attól függően mennyien választják a támogatási formát és mennyi jogos igénylést állapít meg a Magyar Államkincstár, mint kifizető szerv. Hivatalosan 80 euró/ha támogatási összeget kommunikáltak 2023 évre vonatkozóan.

Mennyi időre kell kötelezettséget vállalni?

A kötelezettségvállalási idő az AKG-tól eltérően nem több éves! Az AÖP-ben a termelő csak egy éves időtartamra vállal kötelezettséget, a támogatás további igénybevételéhez a következő évben újból kell azt igényelni! A jó gyakorlatokat/vállalásokat minden olyan évben, amikor részt kívánunk venni a programban teljesíteni szükséges!

További új, hivatalos információk az AÖP-el kapcsolatban:

 • A 2023-ban vásárolt mikrobiológiai termék felhasználható-e a 2024-as évben az AÖP támogatásban részesülő területeken?
  Igen. A készítmény vásárlásának dátuma csupán annyiban számít, hogy a felhasználás időpontjában még a szavatossági/eltarthatósági időn belül kell lennie a terméknek!
 • Készül-e lista az AÖP támogatásban felhasználható mikrobiológiai készítményekről? Ha igen, mikor kerül ez a végleges lista kiadásra?
  Igen. Főszabály szerint minden évben február 1-jéig, várhatóan IH-közlemény formájában lesz elérhető. 2024-re vonatkozóan 02.05-én megjelentek a közlemények.
 • Ha az őszi vetés már több, mint a terület 50%-a, és nem alkalmaztak a vetésnél mikrobiológiai készítményt, akkor a támogatás 2024-ben nem igényelhető? Állományban már nem alkalmazható?
  A 2023-asas őszi vetések 50 %-nál nagyobb aránya nem jelenti azt, hogy 2024-ben a termelő nem veheti igénybe az AÖP támogatást. A gyakorlat teljesítése során olyan mikrobiológiai készítmények vehetők figyelembe, amelyeket – a kijuttatás módja, a kijuttatásra engedélyezett kultúra és a kijuttatandó mennyiség vonatkozásában az adott készítmény engedélyokiratával összhangban – vetés vagy ültetés előtt vagy azokkal egy menetben juttattak ki és dolgoztak a talajba, illetve szármaradványokra juttatták ki, majd azokat a talajba keverték. A vetés, ültetés vagy a szármaradványokra történő kijuttatás minden további nélkül történhet az év második felében is, amikor a területről már lekerült a 2022 őszén elvetett növény, s a következő kultúra vagy másodvetés előkészítése zajlik.
 • A mikrobiológiai szerek használata is és a szárbontás is szükséges az adott pályázati évben? Ez feltétel a 2 ponthoz? Vagy egyik vállalása is elég hozzá?
  Nem szükséges mindkét típusú készítmény használata.
 • Az AÖP támogatási rendszerében a tervezetben a családi gazdaságok is szerepeltek támogatási lehetőségként, végül ez elvetésre került?
  A családi gazdaságok ugyanolyan feltételekkel vehetnek részt az AÖP támogatásban, mint a legtöbb közvetlen támogatási jogcímben.
 • Az AKG-s parlagoltatás és az AÖP támogatások átfedésben vannak-e, vagy ugyanazon a területen a két támogatás együttesen nem vehető igénybe?
  Az „AKG zöld ugar” területek az AÖP-ben nem elszámolhatók a 10 százalékos nem termelő terület kijelölésére irányuló gyakorlatban, mivel az kettős finanszírozást jelentene. Természetesen az AKG-s területek is részt vehetnek az AÖP-ben, csupán annyi a teendő, hogy az AKG-s vállalástól teljesen eltérő gyakorlatot kell választani AÖP-ben!
 • Csak Natura 2000-es gyepre mit lehet választani az AÖP-n belül?
  A Natura 2000 besorolású gyepterületek méretkorlát nélkül „kihagyhatók” az AÖP támogatásból. Az ügyfélnek tehát lehetősége van eldönteni, hogy e területeit szerepelteti-e egyáltalán az AÖP-ben. Amennyiben szerepelteti, úgy választhatja rájuk a következő gyakorlatokat: (i) pásztoroló vagy szakaszos legeltetés; (ii) kizárólag alternáló kasza használata a kaszálások során. 2024-ben várhatóan a lista új gyakorlatokkal fog bővülni, de ezek a jogszabályban még nem jelentek meg.
 • Az Ökológiai gazdálkodásra való áttérés és AÖP együtt nem választható?
  Sem az AKG-s, sem az ÖKO-s területek nincsenek kizárva az AÖP-ből. Csupán annyi a teendő, hogy az AKG-s, illetve ÖKO-s kötelezettségektől teljesen eltérő gyakorlatot kell választani AÖP-ben.
 • Mit jelent a HMKÁ 4 (Vízvédelmi sávok) változása 2024-ben az AÖP szempontjából?
  A szabály a műtrágya, szervestrágya és növényvédőszer vízparti sávban tiltott kijuttatása kiegészül a talaj- és növénykondicionálókkal! Azaz oda kell majd figyelni a gazdálkodónak, amikor a mikrobiológiai készítmények és a kondicionáló szerek kijuttatásánál az 50%- os területet számolja, hiszen, ha olyan táblákba tervez, ahol vízvédelmi sáv található, akkor csökken a teljesíthető és ezáltal az elszámolható terület! Az EK kérelem beadásánál a program a tervek szerint már számolni fog a vízvédelmi sávokkal.
 • Parlag gyakorlat van/lesz az AÖP programban?
  Az AÖP nem termelő tájképi elemek és a HMKÁ 8. (Biológiai sokféleség megőrzése) előírások „parlag változása nem ugyanaz” és az AÖP előírások változása az érintett gyakorlatban változik, DE ÚJ „AÖP PARLAG” gyakorlat nem kerül kiírásra! Tehát az AÖP programban olyan gyakorlat mely pusztán csak parlagoltatással teljesíthető nincs és nem is lesz 2024-ben.
 • 2024-ben is lehetséges az AÖP nem termelő tájképi elemek gyakorlaton belül a parlag területeken élelmiszer célú növénytermesztés?
  Nem, a 2024-es évtől a parlag területeken az élelmiszercélú növénytermesztés sem megengedett!

AÖP HÍREK

Vegye fel velünk a kapcsolatot

A legfontosabb számunkra, hogy Ön minél eredményesebben gazdálkodhasson. Amennyiben szakmai segítségre van szüksége, forduljon bátran hozzánk!

Bármilyen talajadottságokkal, problémákkal kapcsolatos kérdés esetén keresse szakembereinket!

Kérjük, töltse ki az adatmezőket!

Kérjük, az alábbi adatok megadásával és az üzenet mező kitöltésével küldje el üzenetét, munkatársunk a lehető legrövidebb időn belül keresni fogja Önt!

Mely termékek érdeklik?

Fehérné Boros Irén

területi képviselő
Jász-Nagykun-Szolnok, Békés

Telefon: 06 (30) 180-5888
E-mail: info@terragro.hu